Dyrektor ks. Marcin Janecki
Z-ca Dyrektora ks. Łukasz Łukasik
Z-ca Dyrektora Jan Montowski
koordynator – Dawid Szkudlarek

Dyrektor
Elżbieta Szaflińska-Gryń

Dyrektor
Małgorzata Grzemska

Dyrektor
Agnieszka Kaczmarek